Algemene voorwaarden

Het gebruik van websites en e-mail kan risico’s inhouden. Deze website wordt gebruikt op eigen risico. Het schoolbestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade aan apparatuur die kan optreden tijdens of na het gebruik van deze website. Tevens kunnen het schoolbestuur en de providers niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. De gemeentelijke basisschool Cade is niet verantwoordelijk voor deze websites en biedt geen garantie betreffende de kwaliteit of volledigheid van deze website. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het schoolbestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites. Het schoolbestuur aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van Cade verwijst.

 

Cookie instellingen