Schoolvisie

Cade maakt school

Samen met leerlingen, leerkrachten, ouders, directie en schoolbestuur werken we aan  zelfvertrouwen,  zelfredzaamheid, leergedrag, respect, zelfbeeld, motivatie en communicatie. Iedereen is gelijkwaardig in zijn uniek en anders zijn.

Wij hechten belang aan ieders kwaliteiten en beperkingen. Cade is een school waar elk talent naar boven kan komen om zich ten volle te ontwikkelen. Hier wordt rekening gehouden met de eigenheid van het kind en ligt de focus op het welbevinden. Leren begint immers ‘bij een goed gevoel’.

Cade richt haar doelen niet enkel op kennis opdoen maar ook op het verwerven van inzichten, vaardigheden en attitudes. Leren leren, probleemoplossend denken en sociale vaardigheden staan in de kijker. Via een rijke en stimulerende leeromgeving willen we onze leerlingen een brede  ontwikkeling geven.

Deze visie wordt gedragen door het ganse schoolteam.

Wij zetten ons dan ook 100% in om deze visie waar te maken opdat onze kinderen klaar zouden zijn voor de maatschappij van morgen.

 

Pedagogische project

klik hier
Cookie instellingen